Projekt WUP

Szkolenie nr 4 CNC „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”,

Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć: czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną; posługiwać się narzędziami kontrolno–pomiarowymi; określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych; dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji; przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki; napisać program na obróbkę części; przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części; wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi; przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC; edytować programy obróbcze, dokonywać ich korekt; wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Zakres kursu obejmuje kolejne moduły: budowa obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy rysunku technicznego, technologia obróbki skrawaniem, metrologia warsztatowa, podstawy programowania obrabiarek CNC (ISO), zajęcia praktyczne obsługa programu sterowanie CNC -SINUMERIK.

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym oraz zewnętrznym, potwierdzającym fakt nabycia kwalifikacji  - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – kod zawodu 722308.

 

cncmodern.pl 

 

WSTĘPNA REJESTRACJA

Prosimy o podanie danych kontaktowych i wybór tematu szkolenia w treści zapytania.

 

LISTA      RANKINGOWA 

Pliki do pobrania

Korzystając z najnowszych trendów inżynierii oprogramowania dostarczamy produkty najwyższej jakości spełniające Twoje oczekiwania...