Projekt WUP

SZKOLENIE NR 3 - AUTOCAD PROJEKTOWANIE 2D I 3D

Projekt realizowany przez e-Biznes system Sp. z o.o. w partnerstwie z EDU Consult ATC Autodesk w Rzeszowie

 

Informacje ogóle o kursach

 

Wszystkie kursy są dofinansowane ze środków EFS w ramach RP WP

Grupy szkoleniowe; 10 osobowe,

Czas szkolenia; 80 godz.

Wymagania od słuchaczy; osoby uczące się, pracujące, bezrobotne z woj. podkarpackiego, wykształcenie min. średnie i podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Realizacja zajęć: w weekendy lub w czasie wolnym po pracy

Egzamin: uczestnicy na zakończenie szkolenia zdają zewnętrzy egzamin ECDL CAD – S8 DIGICOMP

Zaświadczenia i certyfikaty; po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie zewnętrznym uczestnicy otrzymują:

3 Międzynarodowe Certyfikaty AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced, 3D Modeling nadawane przez AUTODESK (USA),

Zaświadczenie Ukończenie Szkolenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

Materiały dla słuchaczy; uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne do realizowanego szkolenia w formie ćwiczeń i materiałów teoretycznych rozszerzających treści szkolenia, pendrive, teczkę, długopis, notatnik.

Poczęstunek; uczestnicy w okresie przerw otrzymują poczęstunek oraz lunch.

Kontakt w sprawie wstępnych zapisów, informacji i uzgodnień terminów: tel. 506 181 391, email: szkolenia@educonsult.net.pl

 

(Opis szkolenia)

KURS: Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD

 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. Certyfikaty  AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced, 3d Modeling oraz po zdanym egzaminie certyfikat ECDL CAD – S8 DIGICOMP

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD oraz dla osób, które potrzebują uporządkować swoją dotychczas zdobytą wiedzę w zakresie obsługi programu i wykorzystania w projektowaniu.

Szkolenie zawiera zakres merytoryczny 3 szkoleń oferowanych na rynku szkoleń CAD: szkolenia podstawowego - I stopień , zaawansowanego - II stopień, modelowania i wizualizacji 3D - III stopień.

  • I część szkolenia - Uczestnicy poznają narzędzia rysowania, edycji opisu i wydruku, projektowania parametrycznego i nieparametrycznego, a także inne funkcjonalności i sposoby ich praktycznego wykorzystania w projektach -28 godz.
  • II część szkolenia - rozszerzenie wiedzy i efektywności pracy w AutoCAD dla zawansowanego tworzenia projektów w programie. Uczestnicy poznają  zaawansowane narzędzia wyboru i edycji obiektów, zasady pracy zespołowej nad jednym projektem, funkcjonalności bloków i atrybutów, technik drukowania oraz dostosowania obszaru pracy do własnych potrzeb projektowych - 28 godz.
  • III część szkolenia - praca w środowisku trójwymiarowym AutoCAD-a. Uczestnicy poznają narzędzia modelowania powierzchni, brył i zespołów, wizualizacji wykonanych modeli, sposoby ich edycji oraz tworzenie dokumentacji projektowej 2D i 3D. - 24 godz.

Kurs ma przygotowywać słuchaczy do egzaminu zewnętrznego ECDL CAD S8 DIGICOMP wg sylabusa PTI.

 

WSTĘPNA REJESTRACJA

Prosimy o podanie danych kontaktowych i wybór tematu szkolenia w treści zapytania.

Formularz rejestracji wstępnej kandydata na kursy w projekcie "Biznes potrzebuje zawodowców"

 

LISTA RANKINGOWA I HARMONOGRAM 

Pliki do pobrania

Korzystając z najnowszych trendów inżynierii oprogramowania dostarczamy produkty najwyższej jakości spełniające Twoje oczekiwania...