Urzad Marszalkowski Analiza wykonalnosci prac badawczo -rozwojowych miniaturowych urzadzan do pomiaru czystosci powietrza .

e-Biznes System Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - Analiza wykonalności prac badawczo - rozwojowych miniaturowych urządzeń do pomiaru czystości powietrza

Cel projektu: Celem prac, zleconych jednostce naukowej jest analiza wykonalności badań nad możliwością stworzenia miniaturowego, przenośnego urządzania pomiarowego zanieczyszczeń powietrza, umożliwiającego analizę jakości powietrza w dużej ilości punktów pomiarowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 42 500,00 PLN

Korzystając z najnowszych trendów inżynierii oprogramowania dostarczamy produkty najwyższej jakości spełniające Twoje oczekiwania...